Slowo.pl - Słowo Dnia: 2012-03-20

Kategoria: Jak żyć

"Bóg powiedział: Niech każdy porzuci swoje przewrotne postępowanie, złe uczynki."
Księga Jeremiasza 25:5 (Biblia Tysiąclecia)

W rozumieniu Nowego Testamentu nawrócenie jest naszą ochoczą reakcją na wezwanie płynące z Ewangelii. Polega ono na tym, że szczerze pokutujemy za nasze grzechy i w celu uzyskania zbawienia zaczynamy pokładać naszą ufność w Chrystusie. Jeśli Chrystus ma mnie zbawić, muszę osobiście zdecydować, że Go przyjmę i przyjdę do Niego. Musimy uwierzyć, że Słowo Wcielone jest Mesjaszem i Synem Bożym i całym sercem Mu się poddać. Zbawiająca wiara nie polega na niewiedzy i ślepym fanatyzmie. Jej fundamentem jest poznanie i właściwe zrozumienie Ewangelii.

© Slowo.pl 1999-2015